image05

  • Kahve

    M.S 575 yılında Güney Habeşistan’da bulunan kahve, Kaffa yöresinde yaşayan Khaldi adında bir çoban tarafından tesadüfen keşfedilmiştir ve Kahwa olarak adlandırılmıştır. O zamanki ilk tüketim biçimi, kahve çekirdeğini dövülerek toz haline getirilip yenmesi şeklindeydi. Kahve ilk olarak Ethopya’dan 1200 yıllarında Yemenli Tacirler tarafından Arabistan yarımadasına taşınmıştır ve burada üretimine başlanmıştır. Yemenliler, Yemen Mocha kahvesi olarak ticaretini geliştirmeye başlamışlardır.Yaklaşık 250 yıl kahve sadece arap yarım adasında üretilen ve tüketilen bir ürün olarak kalmıştır. Sonrasında Suriye’li ve Yemen’li tüccarlar tarafından ilk olarak 1550 yılında kahve İstanbul’a getirilmiştir. İlk olarak mısır çarşısındaki tüccarlara sunulmuştur. Tüccarlar tarafından beğenilmiş ve ticaretine başlanmıştır. 1520-1566 yıllarında hükümdarlık yapan Kanuni Sultan Süleyman’a kahve o zamanki Habeşistan Valisi Özdemir Paşa tarafından sunulmıştur ve bir anda sarayın en özel içecekleri arasında yerini almıştır. İlk olarak sarayda özel kahvecibaşları eğitilmiştir. Dünyada günümüzdeki anlamıyla ilk kafe, İstanbul Tahtakale’de “ Kiva Han“ adlı altında açılmıştır.İstanbul’da 1560’lı yıllarda açılan kafelerin müdavimleri, Kadılar, Müderrisler,Yazarlar ve Bilge insanlar olmuştur. Osmanlıda kafeler genellikle politika konuşulan yerler olarak tanımlanırdı. Daha sonraları Müslümanlıkta kavrulan her şeyin haram olduğu ileri sürülerek, din alimleri tarafından bu yönde çıkarılan fetvalar ile bu türden kafelerin ve kahve içiminin yasaklanması sağlanmıştır. Bu yasak yaklaşık 20 yıl kadar sürmüş ve 3. Murat tarafından kaldırılmıştır. 3. Murat döneminde İstanbul ’da açılan kafelerin sayısı 200 civarına ulaşmıştır.


  • Kahvenin Avrupa ile Tanışması

    Osmanlı İmparatorluğunun Viyana kuşatması ile Avrupa’ya açılması, kahvenin Avrupa ile tanışmasının bir vesilesi olmuştur. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Viyana seferine çıkarken, tonlarca kahveyi de yanlarında götürmüştür. Kuşatma yaklaşık 2 yıl sürmüş ve kuşatma sonunda bu kahvelerin büyük kısmı Viyana’da kalmıştır. Orada esir düşen yeniçeriler tarafından kahve yapımı Avusturya’ lılara öğretilmiştir. Viyana’da ilk Kafe a la Turc Cafe Viennese adı altında açılmıştır. İtalyanlar ise kahveyi Viyana’dan alarak ilk kafeyi Venedik’ te San Marco Meydanında açmışlardır. (1620- Cafe Florian ) . İtalya’ daki bu kafenin ilk müşterileri arasında Hemingway, Casanova gibi isimler vardı. Bu ünlü ve tarihi kafe San Marco meydanında misafirlerine bugün de hizmet vermektedir. Fransa’ ya ise ilk kahve Osmanlı Sefiri olan hoşsohbet Süleyman Ağa tarafından tanıtılmıştır. Sarayda özel kahvecibaşılarının getirtildiği, partiler düzenlenmiştir. Fransa’da açılan ilk kafe ise Paris’de açılmıştır.( 1645 – Cafe Flora) İngiltere’ ye ise ilk kahve Sir David Lyods tarafından, Viyana’ dan getirilmiş ve ticaretine başlanmıştır. İlk kafe Oxford şehrinde 1650 yılında Türk bir işadamı tarafından açılmıştır.Daha sonra Sir David Lyods, Londra’ da Lyods Cafe London’ı açmıştır. İngiltere’de aöılan kafeler, özel üyelik sistemi içinde sadece erkeklere hizmet veren mekanlardı.Ve bayanların bu kafelere girişi yasaktı. Bu uygulamayı uzun süre protesto eden bayanlar, 1675’de seslerini Kral 2. Charles’a duyurmuş ve bu uygulamanın kaldırılmasını sağlamışlardır.1700’ lerin başılarında kahve, artık tüm dünyana hızla yayılan bir içecek halini almıştır.Berlin’de 1732 de ünlü Johan Sebastian Bach Almanya’daki ilk kafe’yi ( Cafe Kantate) açmıştır. Amerika’ lılar ise Boston’da 1733 deMaxwell House Coffee adında ilk kavurma ünitesini kurmuşlardır.1901 yılında Japon asıllı bir Amerikalı olan Satori Kato ilk instant ( hazır granür) kahveyi üretmeyi başarmıştır. Kuzey Amerika’dan sonra kahve hızla Latin Amerika’ya da yayılmış ve Brezilya dünyanın en büyük kahve üreticisi konumuna gelmiştir.

İletişim Bilgilerimiz

TÜRKİYE GENEL KOORDİNATÖRÜ - KAFFESA Gıda San.ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Adres: Atatürk Mah. Marmara Sanayi Sitesi D Blok No:70, 34303 İkitelli-K. Çekmece/İSTANBUL 
Telefon:  0090 212 549 03 34  |  (Fax) 0090 212 549 07 32 
Email:  damla@portavia.com.tr  |  www.portavia.com.tr